RRITJA E PAGAVE PËR PUNONJËSIT E KUJDESIT SHËNDETËSOR, INVESTIMET NË KAPITALIN NJERËZOR, SHËNDETIN PUBLIK DHE TË ARDHMEN E VENDIT

Në një kohë kur bota po përballet me një krizë të shëndetit publik, është e qartë se profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe të kujdesit shëndetësor janë një nga shtyllat kryesore në vend, duke luftuar për të përballuar koronavirusin, por ato gjithashtu janë më të rrezikuarit. Si rezultat i përpjekjeve vetëmohuese të të punësuarve në institucionet e kujdesit shëndetësor për të gjithë punonjësit shëndetësorë dhe jo-shëndetësorë që ishin të përfshirë dhe janë ende të përfshirë në punën me pacientët me koronavirus në vendin tonë, mjekë, infermierë, por edhe punëtorë jo të shëndetshëm – paramedikë, transportues, shofer në shërbimin e urgjencës mjekësore do të marrë një shpërblim prej 20% të pagës bazë për dy muaj. Mënyra e pagesës do të jetë me kartën e pagesës që pret të përgatitet nga Ministria e Financave.
“Ky çmim është vetëm një shtesë për atë që kemi punuar për një kohë të gjatë në Ministrinë e Shëndetësisë – ne po investojmë në kapitalin njerëzor, shëndetin publik, sepse e dimë se vetëm personeli mjekësor i kualifikuar dhe i motivuar është një nga parakushtet themelore për shëndetin cilësor. Duke filluar nga viti 2018, ne po investojmë vazhdimisht në punonjës të shëndetit publik dhe krahasuar me dhjetorin 2017, tani për ilustrim vetëm paga bazë bruto e mjekut specialist është rritur me më shumë se 50%, të infermierëve me 33%, të mjekëve të përgjithshëm me 29%, dhe për bashkëpunëtorët e kujdesit shëndetësor me 15%, duke mos llogaritur shpërblimet, “tha Ministri i Shëndetësisë Venko Filipce.
Rritja e parë e pagave të shëndetit publik ishte në Shtator 2018, kur 19,123 të punësuar në institucionet e shëndetit publik rritën bazën e pagave me 5%; në janar 2019, pati një rritje shtesë të pagave të punonjësve shëndetësorë, mjekëve, infermierëve, mjekëve paramedikë, teknikë, 5% për infermierët, 8% për infermierët në klinika dhe 10% për mjekët specialistë; dhe në Shtator 2019, paga e administratës shëndetësore është rritur me 5%. Me rritjen e pagave për muajin shkurt të vitit 2020 nga mjekë specialistë me 25%, dhe infermierë me 10%, cikli i rritjes së pagave në kujdesin shëndetësor ka përfunduar.
Për ilustrim, paga mesatare e llogaritur dhe e paguar për profilin e stafit mësimdhënës në dhjetor 2017 ishte 87,517 denarë në shumë bruto dhe deri në shkurt të vitit 2020 është rritur në 122.810 denarë ose rritje prej 40.3% të shumës bruto. Paga mesatare e një mjeku specialist në dhjetor 2017 ishte 72,192 denarë bruto dhe në shkurt të vitit 2020 u rrit në 111.377 denarë – një rritje prej 54%, ndërsa në dhjetor 2017 arriti në 45.952 denarë në shumë bruto në shkurt të vitit 2020. rritet në 58,991 denarë, pra një rritje prej 29%.
Në infermierët me VSS në Dhjetor 2017 paga mesatare ishte 37.753 denarë bruto dhe në shkurt të vitit 2020 është rritur në 50.376 denarë, dhe tek infermierët me SHSSH në Dhjetor 2017 ishte 28.814 denarë dhe deri në Shkurt 2020 u rrit në 38.182 denarë. në sasi bruto. Dmth, rritja e pagës mesatare bruto të infermierëve është 33.4%, ose 32.5%.
Drejt këtyre rritjeve të pagave, gjatë dy viteve të kaluara, koeficientët për pagimin e ndërrimeve të punonjësve të kujdesit shëndetësor janë rritur 4 deri në 5 herë, dhe se 20% rritje i është dhënë stafit mësimor, 25% – mjekë specialistë, 15% – praktikë të përgjithshëm, 10% – infermierë, dhe 5% bashkëpunëtorë të kujdesit shëndetësor dhe ndihmojnë stafin teknik.
Përveç kësaj, Filipce tha: “Megjithëse kjo është një nga rritjet më të mëdha të tarifave të kujdesit shëndetësor që forcon aftësinë profesionale të profesionistëve të shëndetësisë, ne nuk e shohim atë si një kosto, por si një investim në shëndetin publik, por edhe në të ardhmen e vendit. që kemi përmirësime të konsiderueshme në të gjitha segmentet e kujdesit shëndetësor, të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejt në vendimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor për të ndërtuar karrierën e tyre në kujdesin tonë shëndetësor publik. Në kohë krize shëndetësore si ajo në të cilën jetojmë sot, rezulton të jetë një strategji dhe investim i mirë ”.
Ministri Filipce kujton se në periudhën që kur ai ishte në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, janë dhënë më shumë se 5,000 pëlqime për punësim në institucionet e shëndetit publik në vend, dhe pika e kapitalizimit të mjekëve të familjes nga praktika e përgjithshme, gjinekologjia dhe stomatologjia është rritur me 15%. dhe janë aprovuar më shumë se 1.000 specializime dhe nën-specializime

Сподели на:

Related Posts