THIRRJA PUBLIKE PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR PUNË NË KPSH NË NJË SHTËPI TË SHËNDETIT ËSHTË NË VAZHDIM

Ministria e Shëndetësisë informon se thirrja publike për shprehjen e interesit për punë në kujdesin shëndetësor primar në një shtëpi të shëndetit po zhvillohet në vazhdimsi .

Për të aplikuar për thirrjen publike, mjekët e interesuar të mjekësisë duhet të paraqesin një letër interesi, në të cilën është e detyrueshme të cekni: emrin dhe mbiemrin, adresën e banimit, telefonin e kontaktit dhe adresën e postës elektronike, kopje e licencës/ çertifikatën e punës dhe të deklarojë institucionin shëndetësor publik në të cilin shprehet interesi për të kryer punën sipas vendbanimit të kandidatit të interesuar.

Dokumentacioni e kërkuara duhet të dorëzohet në arkivin e Ministrisë së Shëndetësisë, Rr. Divizioni i 50-të Nr. 14, 1000 Shkup:
THIRRJE PUBLIKE për shprehjen e interesit për të punuar në kujdesin shëndetësor primar në një shtëpi të shëndetit.

Сподели на:

Related Posts