VETË-IZOLIM I DETYRUESHËM DERI NË MARRJEN E NJË REZULTATI TË TESTIT COVID