ЗАВРШНИ СМЕТКИ

1. Министерство за здравство
Сметка 631
Сметка 637
Сметка 785
Сметка 786
Сметка 787

Архива

(2021 година)

1. Министерство за здравство
Сметка 1900100434785A7
Сметка 1900100434785K2
Сметка 1900100434785J8
Сметка 1900100434785Г4
Сметка 1900100434785Д0
Сметка 1900100434785Ф0
Сметка 190010043463119
Сметка 190010043463710
Сметка 190010043478653
Сметка 190010043478719
Сметка 190010043785L7
2. Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ и изградба на нов Клинички центар во Скопје и Штип
Завршна сметка 786-68 (2021)
Завршна сметка 786-68 (2021)
Завршна сметка 786-72 (2021)
3. УК за очни болести

(2020 година)

1. Министерство за здравство
 1. Сметка 1900100434785A7
 2. Сметка 1900100434785K2
 3. Сметка 1900100434785J8
 4. Сметка 1900100434785Г4
 5. Сметка 1900100434785Д0
 6. Сметка 1900100434785Ф0
 7. Сметка 190010043463119
 8. Сметка 190010043463710
 9. Сметка 190010043478653
 10. Сметка 190010043478719
2. УК за очни болести

(2019 година)


1. Министерство за здравство
 1. Сметка 1900100434785A7
 2. Сметка 1900100434785J8
 3. Сметка 1900100434785Г4
 4. Сметка 1900100434785Д0
 5. Сметка 1900100434785Ф0
 6. Сметка 190010043463119
 7. Сметка 190010043463710
 8. Сметка 190010043478653
 9. Сметка 190010043478719

2. Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ и изградба на нов Клинички центар во Скопје и Штип
 1. Завршна сметка 786-68 (2019)
 2. Завршна сметка 786-72 (2019)

  3. ЈЗУ УК ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ

   1. Завршна сметка – 531
   2. Завршна сметка – 532
   3. Завршна сметка – 737

(2018 година)

 1. Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ и изградба на нов Клинички центар во Скопје и Штип
  1. Завршна сметка 786-68 (2018)
  2. Завршна сметка 786-72 (2018)
 2. Општа болница Кичево
  1. 1.2018- БПР- БУЏЕТСКИ-2018
  2. 2.2018-.БИЛАНС НА СОСТОЈБА -2018
  3. 2018- БПР-_СОПСТВЕНИ-2018

(2017 година)

 1. Министерство за здравство - 14 Март 2018
  1. Сметка 785А7
  2. Сметка 785Г4
  3. Сметка 785ДО
  4. Сметка 785ФО
  5. Сметка 63119
  6. Сметка 63710
  7. Сметка 78653
  8. Сметка 78719
 2. Општа болница Кичево - 12 Март 2018
  1. 2017-bpr_budzetski-2017
  2. 2017-.БС-вкупен
  3. 2017-bpr_СОПСТВЕНИ-2017
 3. Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - 12 Март 2018
 4.  Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ
  1. Завршна сметка 786-68 (2017)
  2. Завршна сметка 786-72 (2017)
 5. УК за очни болести - 11 Март 2018

(2016 година)

 1. Министерство за здравство
  1. Сметка 785А7
  2. Сметка 785Г4
  3. Сметка 785ДО
  4. Сметка 785ФО
  5. Сметка 63119
  6. Сметка 63710
  7. Сметка 78653
  8. Сметка 78719
 2. ЈЗУ УК за очни болести
  1. Сопствена сметка – биланс
  2. Сопствена сметка – приходи и расходи
  3. Сопствена сметка дополнителна дејност – баланс
  4. Сопствена сметка дополнителна дејност – приходи и расходи
  5. Фондовска сметка – биланс
  6. Фондовска сметка – приходи и расходи
 3. ЈЗУ УК за радиологија
  1. Сопствена сметка
  2. Фондовска сметка
 4. ЈЗУ ЗС Железара
  1. Биланс на приходи и расходи – сопствена сметка
  2. Биланс на приходи и расходи – буџетска сметка
  3. Биланс на состојба – сопствена сметка
  4. Биланс на состојба – буџетска сметка
  5. Структура на приходи и расходи – сопствена сметка
  6. Структура на приходи и расходи – буџетска сметка
 5. ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија
  1. Биланс на приходи и расходи 531
  2. Биланс на приходи и расходи 737
  3. Биланс на состојба 531
  4. Биланс на состојба 737
 6. Проектната единица за имплементација на Проектот Реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ
  1. Завршна сметка 786-68 (2016)
  2. Завршна сметка 786-72 (2016)
 7. Општа болница Кичево