КОРОНА ВИРУС

МЕДИЦИНСКИ СОСТОЈБИ ПОВРЗАНИ СО ПОВИСОК РИЗИК ЗА ТЕЖОК КОВИД-19: ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТИ
МЕДИЦИНСКИ СОСТОЈБИ ПОВРЗАНИ СО ПОВИСОК РИЗИК ЗА ТЕЖОК КОВИД-19: ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
Врз основа на заклучокот на Комисијата за заразни болести од состанокот одржан на ден 15.02.2022 година се објавуваат ПРЕПОРАКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА COVID-19 пациенти

ПРЕПОРАКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА COVID-19

Сите информации, препораки, прашања, одговори и вистини за корона вирусот.

Поднесување на предлог прашања/коментар/жалба

Почитувани, Со оваа форма се овозможува да доставувите прашања, коментари, сугестии и /или жалба и да се обезбеди повратна информација за сите активности финансирани од ПРОЕКТ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19.

ЛИНК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРАШАЊА/КОМЕНТАР/ЖАЛБА
Национален план за имунизација на населението на Република Северна Македонија
16.11.2020
- Решение за продолжување на спроведувањето на систематски прегледи
- Брошура за бремени жени и Ковид-19
- Брошура за бремени жени и Ковид-19 - Албански
- КОВИД 19 И БРЕМЕНОСТ - Втора верзија
- COVID 19 DHE SHTATZËNIA - Versioni i dytë
- КОВИД-19 и бременост - Времени препораки за постапување со бремени пациентки за време на пандемијата со КОВИД-19
- КОВИД-19 и бременост - Времени препораки за постапување со бремени пациентки за време на пандемијата со КОВИД-19 - Албански
- Упатства за домашно лекување на пациенти со полесни симптоми на КОВИД-19 инфекција 
- Упатства за домашно лекување на пациенти со полесни симптоми на КОВИД-19 инфекција - Албански  
- Психолошки совети за здравствени работници
- Психолошки совети за здравствени работници - Албански
- Често поставувани прашањата - информации за медиумите и граѓаните
- Често поставувани прашањата - информации за медиумите и граѓаните - Албански
- Ковид 19 и ризици во бременост - Често поставувани прашања 
- Ковид 19 и ризици во бременост - Често поставувани прашања - Албански
- Прашања и одговори - ИЈЗ 
- Прашања и одговори - ИЈЗ - Албански
- Митови и вистини 
- Митови и вистини - Албански
- Упатство за домашно лекување на пациенти со сомнителна инфекција со 2019-nCoV 
- Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија 
- Респираторна гимнастика во време на пандемија во КОВИД-19
РАСПОРЕД НА ДЕЖУРНИ АПТЕКИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
- Состојба со COVID-19 во земјата
- Состојба со COVID-19 во светот  
- ЛИСТА НА ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ СО ДИЈАГНОЗИ КОИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД РАБОТНИ ОБВРСКИ  
- Дополнување на листата на хронични дијагнози
- Поддршка за справување со коронавирусот: сметка за донации и листа на донатори 
 - Препораки за пациенти со ретки болести во услови на пандемија со CoVid 19  
- Известување за пациенти во самоизолација
- Решение за одлагање на спроведувањето на систематски прегледи на децата од училишна возраст, учениците и студентите 
- НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА САМОИЗЛОАЦИЈА за секој државјанин на Северна Македонија кој влегува на гранични премини од високо/средно ризични земји утврдени со Листата на СЗО
- Препораки за домашна изолација
- Препораки за домашна изолација ALB  
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИИ 
ОДЛУКИ ОД СЕДНИЦИ НА ВЛАДА
ОДЛУКИ ОД СЕДНИЦИ НА ВЛАДА - Албански 
Справување со социјална дистанца, карантин и изолација
Препораки за патници - Албански
Препораки за патници - Англиски 

ПРЕПОРАКИ, ПРОТОКОЛИ, ИЗВЕСТУВАЊА, ДОКУМЕНТИ ЗА COVID 19

https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/516311682620586/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/209416140444075/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/224914288679038/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/575452529848454/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/1836006713200833/
https://www.facebook.com/filipce.venko/videos/218393772539201/