Мој термин

Мој термин – ЗУ од специјалистичко – консултативна дејност

Лекарот – специјалист во Мој Термин ја има следнaта улога: да ги креира термините (Време за прием) за преглед на пациенти, и да изврши преглед на пациентите врз основа на добиениот Е-упат. Креирањето на Време за прием се прави во системот Мој Термин, со најава со единствено корисничко име и лозинка или со помош на […]

Процедури за МОЈ ТЕРМИН

Ова е работна верзија на документите во кои се опишани процедури кои се користат во системот Мој Термин, а се однесуваат и се применуваат во здравствени установи на различни нивоа на здравствена заштита.

Соопштение за медиуми

Министерството за здравство сака да ја извести јавноста во Република Македонија дека во изминатиот месец  во повеќе општини во Република Македонија успешно се имплементира системот „Национален систем за електронска евиденција во здравството“ и тоа во делот на електронско упатување со закажување и Е-рецепт. Како што веќе информиравме, согласно усвоениот протокол за имплементација, проектот стартува етапно, односно општина по […]

Известување до сите матични лекари

Почитувани матични лекари, Поради одредени нејаснотии и проблеми при креирањето на електронските рецепти, Ви праќаме известување околу точните генерички називи на одредени лекови(лекови кои се композиција на повеќе генерики) генерички имиња кои мора да ги запазите во точен редослед при препишувањето на еден рецепт за истиот да се креира електронски и да биде доделено бројче […]