МИНИСТЕР

Д-р ФАТМИР МЕЏИТИ

Д-р Фатмир Меџити е специјалист по неврологија на oдделот главоболка и болни синдроми на Универзитетската клиника за неврологија во Скопје, Република Северна Македонија. Тој е лиценциран лекар со експертиза во тимско водење во јавниот здравствен сектор, со фокус на обезбедување на квалитетот на здравствените услуги. Покрај тоа, д-р Меџити има искуство во анализирање и елаборирање на различни теми поврзани со професионалните аспекти на терцијарното здравство и поседува одлични комуникациски вештини. Во текот на својата кариера, д-р Меџити извршувал неколку истакнати позиции, меѓу кои се советник на министерот во Министерството за здравство на РСМ и член и претседател на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Северна Македонија. Својата лекарска кариера ја започнал во ОБ „Ферид Мурад“ Гостивар, како лекар по општа медицина, подоцна се стекнува со искуство и како управител на  ПЗУ „Д-р Фатмир“. Како доктор по неврологија започнува во 2011 година, за денес да биде истакнат невролог со потесно поле од интерес од тематиката на главоболките и болните синдроми. Д-р Меџити специјализирал неврологија на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, РСМ, со лиценца за медицинска практика од Лекарска комора. Дипломирал како доктор по медицина на Универзитетот во Сараево во Босна и Херцеговина. Во текот на својата професионална надградба, д-р Меџити постојано бараше можности да го прошири своето знаење и да биде во тек со најновите случувања во својата област. Учествувал на неколку престижни медицински конгреси и симпозиуми, меѓу кои и на 14. Светски конгрес за мозочни удари на Светската организација за мозочни удари и на XXIV Светски конгрес за неврологија. Учествувал и на различни едукативни штандови и е ценет за неговото учество на многу конференции. Д-р Меџити е член на повеќе професионални организации, меѓу кои Лекарската комора на РСМ, Македонското лекарско друштво, Здружението на невролози на Македонија и Европската академија за неврологија. Покрај професионалните достигнувања, д-р Меџити има објавено научни трудови, индексирани во Pubmed и е ценет за неговиот придонес во областа на неврологијата. Оженет е и горд татко на две деца.  
Работно искуствоСпецијалист невролог; ЈЗУ УК за неврологија, оддел за главоболки и болни синдроми – 2015 Лиценциран лекар и специјалист по неврологија – Со искуство во водење тим во јавните здравствени сектори, со фокус на осигурување на квалитет – Искуство со анализа и елаборирање проекти и теми поврзани со професионалните аспекти во терциерното здравство член и претседател на управен одбор– Фонд за здравствено осигурување 2017-2018   Советник на министерот за здравство; Министерство за здравство на Р.Македонија 2017 – 2017   Лекар по општа медицина ; ЈЗУ УК за неврологија Скопје; 2011 – 2015   Лекар и управител – ПЗУ „D-r Fatmir” ; Гостивар; 2007-2010   Лекар по општа медицина – Општа болница „Ферид Мурад”, Гостивар; 2000-2007  
ОбразованиеСпецијализација по неврологија – Медицински факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 2011 – 2015   Лиценца за работа (лекар по медицина) – Лекарска комора на Македонија; Скопје, Р.Македонија 2000   Доктор по медицина – Медицински факултет – Сараево, Универзитет на Сарајево; Босна и Херцеговина 08/1993 – 06/1999  
Образовни / професионални престои14th World Stroke Congress by World Stroke Organisation; Singapore; Certificate of Attendance 26/10/2022 – 29/10/2022   Symposium „News in neurology” by the Macedonian neurological society – Struga, RN Macedonia ; Certificate of Attendance  06/05/2022 – 08/05/2022   XXIV World Congress of Neurology – WNN 2019 ; Dubai, United Arab Emirates ; Certificate of Attendance 27/10/2019 – 31/10/2019   WPA Thematic congress – Dementia: Psychiatric and neurological challenges and perspectives; Ohrid, R.N.Macedonia ; Certificate of Attendance 15/05/2019 – 18/05/2019   Challenges in Stroke; Belgrade, R.Serbia ; Certificate of Attendance 23/11/2018 – 24/11/2018   SANOFI ACADEMY OF KNOWLEDGE; Amsterdam, The Netherlands; Certificate of Attendance 08/06/2018 – 09/06/2018   Third Kuwait North American Neurology Conference; Kuwait ; Certificate of Attendance    09/12/2017 – 11/12/2017   53rd Turkish National Neurology Congress; Antalya, R.Turkey; Certificate of Attendance 24/11/2017 – 27/11/2017   XVII International Neurology Congress; Belgrade, R.Serbia ; Certificate of Attendance 24/11/2017  – 26/11/2017   2nd International Thermal Healthcare Travel Summit ; Denizli, R.Turkey ; Certificate of Attendance 20/09/2017  – 24/09/2017   MS PARIS2017, 7th Joint Ectrims – Ectrims Meeting ; Paris, France ; Certificate of Attendance 25/10/2016 – 28/10/2016   48th International Danube Neurology Symposium ; Ljubljana, Slovenia ; Certificate of Attendance 05/10/2016 – 06/10/2016   Sinapsa Neuroscience Conference “15 ; Ljubljana, Slovenia ; Certificate of Attendance 15/05/2016 – 17/05/2016   4th MDS ES Winter School for Young Neurologists; Tel-Aviv, Israel; Certificate of Participation 25/01/2015 – 27/01/2015   25th Summer Stroke School – Croatian Stroke Society : Healthy lifestyle and prevention of stroke ; Zagreb, R.Croatia ; Certificate of Attendance 09/06/2014 – 13/06/2014   Spring School for Young Neurologists 2014; Stare Splavyy, Czech Republic ; Certificate of Attendance 07/05/2014 – 12/05/2014   First Middle East Camp for Parkinson’s, Movement Disorders and Neuromodulation; Dubai, United Arab Emirates ; Certificate of Attendance 12/04/2014 – 13/04/2014   EFNS Regional Teaching Course ; Ohrid, R.Macedonia ; Certificate of Attendance 16/05/2013 – 18/05/2013   1st South East European Congress on Pompe Disease; Zagreb, Croatia ; Certificate of Attendance 04/2013 – 04/2013   Course for Pompe disease; Rotterdam, the Netherlands ; Certificate of Attendance 05/2012–05/2012   Dystonia Training Course ; Bol I Brac, Croatia ; Certificate of Participation 09/2012 – 09/2012   Movement disorder society – Diffusion Tensor Imaging DTI in the neurology practice ; Vienna, R.Austria; Certificate of Attendance 11/2011 – 11/2011      
ЧленствоЛекарска комора на С.Македонија Македонско лекарско друштво Македонско невролошко здружение European Academy of Neurology
Публикации  Taravari, A., Medziti, F., Grunevska, B., Adili, F., Ademi, B., Miftari, V., Haliti, G. Correlation of age and severity of clinical manifestation assessed by UPDRS in patients with idiopathic Parkinson’s disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24783912   Taravari, A., Panov, S., Petrov, I., Petrova, V., Medziti, F., Haliti, G. Delta deletion 4977 in mitochondrial DNA in patients with idiopathic Parkinson’s disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24471895   Taravari, A., Panov, S., Petrova, V., Petrov, I., Medziti, F., Memedi, B. Detection of G88 and G209 mutations in alfa-synuclein and delta deletion 4977 in mitochondrial DNA in patients with idiopathic Parkinson’s disease. Curr Top Neurol Psychiatr Relat Discip. Vol XX, No. 1-2, June 2012: 1-9.   N. Dolnenec-Baneva, A. Taravari, D. Petrovska-Cvetkovska, F. Medjiti, J. Mitrevska-Velkov, and E. Baneva, “COVID-19 implication as risk factor for stroke” J. Morphol. Sci., vol. 4, no. 3, pp. 176–182, 2021, doi: 10.55302/jms2143176db.   N. Dolnenec-Baneva, D. Petrovska-Cvetkovska, and F. Medjiti, “Painful diabetic neuropathy: Clinical Approach,” Maced. J. Ophthalmol., vol. 5, no. 2, pp. 16–20, 2018, [Online]. Available: http://www.zom.mk/index.php?cat=48&page=160&lang=en.   N. Dolnenec-Baneva, D. Nikodijevik, D. Petrovska-Cvetkovska, F. Medjiti, J. Mitrevska-Velkov, and N. Atanasov, “Spectrum of functional neurological disorders,” Epilepsy Neurol., vol. 49–50, no. 49–50, pp. 78–85, 2017.   A. Taravari, D. Petrovska-Cvetkovska, D. Cibrev, B. Ademi, C. Kerala, and F. Medziti, “Comparison of safety of apixaban and acenocumarol in post-stroke patients with non-valvular atrial fibrillation,” Medicus, vol. 26, no. 3, pp. 321–324, 2021.  

Остави коментар