Кличнички центар „Мајка Тереза“

Детали и скици за новиот универзитетски клинички комплекс Мајка Тереза

Идејното решение за изградбата на новиот Клинички центар во Скопје го изработи проектантската куќа АРЕН СРЛ од Италија. По ова следи фазата за изработка на основниот проект, кој треба да биде завршен за 160 дена, односно до крајот на годинава, а вкупната сума за изготвување на целиот проект е 1.300.000 евра. Изградбата на новиот Клинички […]