Одлуки

Последна објава: 03.12.2020 година

 1. Одлука за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена
 2. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID-19 предизвикана од вирусот SARS-CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена 
  1. Протоколи 1
  2. Протоколи 2
  3. Протоколи 3
  4. Протоколи 4
  5. Протоколи 5
  6. Протоколи 6
  7. Протоколи 7
  8. Протоколи 8
 3. Одлука за привремена мерка за обезбедување други услови потребни за спроведување на здравствената дејност за потребите на граѓаните (Сл.весник на РМ 155/12)

Остави коментар