Адреси на институти

Општа болница Адреса Телефон Факс Е пошта
Институт за Белодробни заболувања и туберкулоза Ул.Водњанска, бб 02 3229 166 02 3229 166 instituttbc@zdravstvo.gov.mk
Институт за медицина на трудот Бул.2-ра Македонска бригада, бр.43 02 2621 428 02 2621 428 institutmedicinanatrudot@zdravstvo.gov.mk
Институт по Белодробни заболувања кај децата – Козле Ул.Козле, бб 02 3085 761 02 3085 764 institutkozle@zdravstvo.gov.mk
Институт за трансфузиона медицина Ул.Водњанска, бр.17 02 3226 923 02 3119 101 instituttransfuziologija@zdravstvo.gov.mk
Институт за јавно здравје Ул.50-та Дивизија бр.6 02 3125 044 02 3223 354 institutzajavnozdravje@zdravstvo.gov.mk