Адреси на специјални болници

Општа болница Адреса Телефон Факс Е пошта
СБ за Белодробни заболувања и ТБЦ-Лешок, с Лешок с. Лешок 044 384 414 044 384 414 sblesok@zdravstvo.gov.mk
СБ за Белодробни заболувања и туберкулоза – Јасеново Јасеново, Велес 043 245 322 043 245 322 sbjasenovo@zdravstvo.gov.mk
СБ за Ортопедија и трауматологија ‘‘СВ ЕРАЗМО‘‘ – Охрид Ул. Гоце Делчев, бб 046 272 700 046 270 217 sbkotozglobna@zdravstvo.gov.mk
СБ по Гинекологија и акушерство – Чаир Ул. Дижонска, бб 02 2611 033 02 2600 801 sbginekologijacair@zdravstvo.gov.mk
Психијатриска болница – Негорци, Гевгелија с. Негорци, Гевгелија 034 231 072 034 231 072 psihijatrijanegorci@zdravstvo.gov.mk
Психијатриска Болница – Демир Хисар Ул. Битолска, бб 047 276 611 047 208 665 psihijatrijademirhisar@zdravstvo.gov.mk
Психијатриска Болница – СКОПЈЕ Ул. Пролетерска, бб 02 3095 607 02 3095 601 psihijatrijaskopje@zdravstvo.gov.mk