Адреси на заводи

Завод Адреса Телефон Факс Е пошта
Геронтолошки Завод 13 Ноември Ул.4-ти јули, бр.129 02 2031 238 02 2041 461 zavodgerontoloski@zdravstvo.gov.mk
Завод за Нефрологија – Струга Ул.Партизанска, бб 046 782 727 046 781 108 zavodnefrologija@zdravstvo.gov.mk
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни, неспецифични и алергиски заболувања- Отешево Отешево, Ресен 047 484 496 047 484 496 zavodotesevo@zdravstvo.gov.mk
Завод за Превенција,лекување и рехабилитација на Кардиоваскуларни заболувања – Охрид нас. Св.Стефан, Охрид 046 277 700 046 277 201 zavodkardio@zdravstvo.gov.mk
Завод за Рехабилитација на слух,говор и глас Ул.Белградска, бр.15 02 3239 226 02 3239 226 zavodsluhskopje@zdravstvo.gov.mk
Завод за Рехабилитација на слух,говор и глас-Битола Ул.Елпида Караманди, бр.28 047 224 479 047 224 479 zavodsluhbitola@zdravstvo.gov.mk
Завод за Физикална медицина и рехабилитација Ул.Елисије Поповски, бр.28 02 3176 584 02 3176 584 zavodfizikalna@zdravstvo.gov.mk