Гастроентерохепатологија

 1. Иктеричен пациент – Нов текст
 2. Алкална фосфатоза  – Нов текст
 3. Примарен склерозантен холангитис
 4. Болеста на Вилсон
 5. Панкреатична инсуфициенција
 6. Карцином на црниот дроб и на билијарниот тракт
 7. Карцином на желудник – Нов текст
 8. Долгорочно следење на пациенти со ризик од колоректален канцер
 9. Акутен панкреатитис
 10. Автоимун хепатитис
 11. Црнодробна цироза
 12. Диспепсија
 13. Диверкулитис и дивертикулоза
 14. Функционални цревни нарушувања и иритабилен цревен синдром
 15. Гастро-езогафеална рефлуксна болест
 16. Гастроскопија
 17. Хемаметеза
 18. Хемороидална болест
 19. Холелитијаза
 20. Хроничен панкреатитис
 21. Колоноскопија и сигмоидоскопија
 22. Кронова болест
 23. Опстипација кај возрасни
 24. Примарна билијарна цироза
 25. Пептична улкусна болест, инфекција со helicobacter pylori и хроничен гастрит
 26. Превенција и скрининг на колоректален карцином – Нов текст
 27. Пролонгиран пролив кај возрасни
 28. Улцерозен колитис
 29. Вирусен хепатитис

Остави коментар