Гастроентерохепатологија

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Автоимун хепатитис
 2. Акутен панкреатитис
 3. Алкална фосфатоза
 4. Болеста на Вилсон
 5. Вирусен хепатитис
 6. Гастро-езогафеална рефлуксна болест
 7. Гастроскопија
 8. Диверкулитис и дивертикулоза
 9. Диспепсија
 10. Иктеричен пациент
 11. Карцином на желудник
 12. Карцином на црниот дроб и на билијарниот тракт
 13. Колоноскопија и сигмоидоскопија
 14. Кронова болест
 15. Опстипација кај возрасни
 16. Панкреатична инсуфициенција
 17. Пептична улкусна болест, инфекција со helicobacter pylori и хроничен гастрит
 18. Примарен склерозантен холангитис
 19. Примарна билијарна цироза
 20. Пролонгиран пролив кај возрасни
 21. Скрининг и превенција на колерекален канцер
 22. Улцерозен колитис
 23. Функционални цревни нарушувања и иритабилен цревен синдром
 24. Хемаметеза
 25. Хемороидална болест
 26. Холелитијаза
 27. Хроничен панкреатитис
 28. Црнодробна цироза
 29. Ново упатство Синдром на Gilbert – Ноември 2015

Преземи ги сите упатства од областa Гастроентерохепатологија, на овој линк

Остави коментар