Клинички патеки – ЈЗУ Општа Болница Охрид

Инфективно одделение:

 1. Клиничка патека за дијагнозата Akutni virusni hepatitisi
 2. Клиничка патека за дијагнозата Angina lac. (вклучувајќи и при Mononucleosis inf.)
 3. Клиничка патека за дијагнозата Brucellosis
 4. Клиничка патека за дијагнозата Febrilen osip
 5. Клиничка патека за дијагнозата Gastroenteritis ac. 7 дена
 6. Клиничка патека за дијагнозата Gastroenteritis ac. 10 дена
 7. Клиничка патека за дијагнозата Hronicen virusen hepaitis
 8. Клиничка патека за дијагнозата Infectio tr. urinarii
 9. Клиничка патека за дијагнозата Influenza (со компликации)
 10. Клиничка патека за дијагнозата Meningitis purulenta
 11. Клиничка патека за дијагнозата Varivellae

Интерно одделение:

 1. Клиничка патека за дијагнозата ANGINA PECTORIS NONSTABILIS
 2. Клиничка патека за дијагнозата Bronchopneumonia
 3. Клиничка патека за дијагнозата Cholecystis, Chololythiasis
 4. Клиничка патека за дијагнозата Colica Abdominalis
 5. Клиничка патека за дијагнозата Colica Renalis
 6. Клиничка патека за дијагнозата Cor decompensatum chr exac.
 7. Клиничка патека за дијагнозата Diabetes mellitus
 8. Клиничка патека за дијагнозата Gastroenterocollitis ac.
 9. Клиничка патека за дијагнозата Нypertensio arterialis
 10. Клиничка патека за дијагнозата НОВВ

Педијатрија:

 1. Клиничка патека во одделение за педијатрија
 2. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај angina lacunaris
 3. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај asthma bronchiale
 4. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај Bronchitis obst. rec
 5. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај colica abdominalis
 6. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај convulsiones febrilis
 7. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај croup sindrome
 8. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај epi
 9. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај infectio urinaria
 10. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај pneumonia
 11. Клинички патеки за дијагноза и  терапија кај urticaria

Хируршко одделение:

 1. Клиничка патека за хирургија

Неврологија:

 1. Клиничка патека  во одделение за неврологија

Оториноларингологија:

 1. Клиничка патека во одделение за уво, нос и грло

Пнеумофтизиологија-Пулмолошка амбуланта:

 1. Клиничка патека за алерголошки Prick-test на инхалативни алергени