Клинички патеки – ЈЗУ Општа Болница – Струга

Детско одделение:

 1. Клиничка патека за bronchitis obs. во детска возраст во хоспитални услови
 2. Клиничка патека за DM tip.1 во хоспитални услови
 3. Клиничка патека за rahitis во хоспитални услови
 4. Клиничка патека за status post colapsus во хоспитални услови
 5. Клиничка патека за главоболки во детска возраст во хоспитални услови
 6. Клиничка патека за детска asthma во хоспитални услови
 7. Клиничка патека за кардиоваскуларни заболувања кај децата во хоспитални услови
 8. Клиничка патека за пневмонии во детска возраст во хоспитални услови
 9. Клиничка патека за проливи и повраќања во детска возраст во хоспитални услови
 10. Клиничка патека за пролонгирана кашлица во детска возраст во хоспитални услови

Интерно одделение:

 1. Клиничка патека за хипертензија
 2. Клиничка патека за фебрилни состојби
 3. Клиничка патека за обезбедување васкуларен пристап
 4. Клиничка патека за VES
 5. Клиничка патека за Gastritis chronica(dispepticen sindrom)
 6. Клиничка патека за gastroenterocolitis acc
 7. Клиничка патека за KAB
 8. Клиничка патека за melena
 9. Клиничка патека за PSVT
 10. Клиничка патека за status post colapsus
 11. Клиничка патека за Thrombophlebitis Cruris
 12. Клиничка патека за дијагнозата Diabetes mellitus tip 2 (ketoacidosis)
 13. Клиничка патека за дијагнозата HOBB
 14. Клиничка патека за дијагнозата pleuritis
 15. Клиничка патека за AMI
 16. Клиничка патека за angina pectoris
 17. Клиничка патека за asthma bronchiale
 18. Клиничка патека за Bradicardia
 19. Клиничка патека за bronchitis chronica
 20. Клиничка патека за Cardiomyopathia chronica
 21. Клиничка патека за дијагнозата bronhopneumonia
 22. Клиничка патека за дијагнозата diabetes melitus (nefropatia diabetika)
 23. Клиничка патека за дијагнозата diabetes melitus tip 1
 24. Клиничка патека за дијагнозата diabetes melitus

Хируршко одделение:

 1. Клиничка патека за дијагнозата Tu mamae
 2. Клиничка патека за дијагнозата Vulnus morsum
 3. Клиничка патека за Laparascoposka Holecistektomia
 4. Клиничка патека за отворена Holecistektomia
 5. Клиничка патека за дијагнозата HERNIA EPOGASTRIKA POSTINCISIONALIS
 6. Клиничка патека за дијагнозата HERNIA INGVINAL
 7. Клиничка патека за дијагнозата Hernia ventralis
 8. Клиничка патека за дијагнозата ileus
 9. Клиничка патека за дијагнозата Noduli haemoroidales
 10. Клиничка патека за дијагнозата Noduli haemoroidales-01
 11. Клиничка патека за дијагнозата Pankreatitis act
 12. Клиничка патека за дијагнозата Phlegmona
 13. Клиничка патека за дијагнозата Stenosisi pyllori
 14. Клиничка патека за дијагнозата Torsio testis
 15. Клиничка патека за дијагнозата tromboza mezenterialis
 16. Клиничка патека за дијагнозата Colica renalis
 17. Клиничка патека за дијагнозата COMBUSTIO DORSI ET BRACHI
 18. Клиничка патека за дијагнозата Contusio abdominis
 19. Клиничка патека за дијагнозата Contusio capitis
 20. Клиничка патека за дијагнозата Contusio toracis
 21. Клиничка патека за дијагнозата Fissura ani
 22. Клиничка патека за дијагнозата fistula perianalis
 23. Клиничка патека за дијагнозата Flebit,Tromboflebit
 24. Клиничка патека за дијагнозата Gangrena
 25. Клиничка патека за дијагнозата Hernia epigastrica
 26. Клиничка патека за Anemia
 27. Клиничка патека за дијагнозата Abdomen acuta
 28. Клиничка патека за дијагнозата Abscesus perianalis
 29. Клиничка патека за дијагнозата Apendicitis act
 30. Клиничка патека за дијагнозата Ca colonis
 31. Клиничка патека за дијагнозата Ca mamae
 32. Клиничка патека за дијагнозата Ca ventriculi
 33. Клиничка патека за дијагнозата Carcinoma recti
 34. Клиничка патека за дијагнозата Colica biliaris
 35. Клиничка патека за дијагнозата colica abd

 

Гинекологија и неонатологија:

 1. Клиничка патека за дијагнозата O 66 A Prednatalen I drug akuserki priem
 2. Клиничка патека за дијагнозата O05З Абортус со процедура во операциона сала
 3. Клиничка патека за дијагнозата P67C novor.tez.pri priem pogolemi od 2499g bez znac proc vo o.sala so drug problem
 4. Клиничка патека за дијагнозата RCUI pp residua vellamentorum
 5. Клиничка патека за дијагнозата N62B Менст. И др порем на ЖРС без КК
 6. Клиничка патека за дијагнозата Neonatus a tempore