Клинички патеки – ЈЗУ УК ЗА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ – МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА

 1. Клиничка патека за бенигни тумори на паротидна жлезда
 2. Клиничка патека за дијагноза – лимфоми во лицево-вратна регија
 3. Клиничка патека за дијагноза Малигни тумори на паротидни жлезди
 4. Клиничка патека за не-туморски заболувања на субмандибуларната, сублингвалната и малите плункови жлезди (акутен сијалоаденит)
 5. Клиничка патека за не-туморски заболувања на субмандибуларната, сублингвалната и малите плункови жлезди (хроничен сијалоаденит)
 6. Клиничка патека за операција на вродена аномалија расцеп на усна и непце
 7. Клиничка патека за операција на скршеница на долната вилица
 8. Клиничка патека за ортогнатна хирургија
 9. Клиничка патека за третман на акутен и хроничен синузит
 10. Клиничка патека за третман на дентогени апсцеси и флегмони во лицево-вилична и вратна регија
 11. Клиничка патека за третман на инфламирана бранхиогена циста и операција на бранхиогена циста
 12. Клиничка патека за третман на карцином на долна усна
 13. Клиничка патека за третман на лимфаденити во лицево-вилична и вратна регија
 14. Клиничка патека за третман на пациент со базалиоми на кожа максилофацијална регија
 15. Клиничка патека за третман на пациент со бенигни тумори во максилофацијална регија
 16. Клиничка патека за третман на пациент со денто-алвеоларна повреда
 17. Клиничка патека за третман на пациент со импактирани заби
 18. Клиничка патека за третман на пациент со малиген меланом на кожа во максилофацијална регија
 19. Клиничка патека за третман на пациент со мекоткивни повреди во максилофацијалната регија
 20. Клиничка патека за третман на пациент со планоцелуларен карцином на кожа
 21. Клиничка патека за третман на пациент со рак на усна празнина
 22. Клиничка патека за третман на пациент со тиреоглосна циста (CYSTA COLLI MEDIANA)
 23. Клиничка патека за третман на пациент со тригеминална хевралгија
 24. Клиничка патека за третман на скршеница на вратот на долната вилица
 25. Клиничка патека за третман на цисти на горна и долна вилица
 26. Клиничка патека за туморски заболувања на субмандибуларната, сублингвалната и малите плункови жлезди (бенигни тумори)
 27. Клиничка патека за туморски заболувања на субмандибуларната, сублингвалната и малите плункови жлезди (малигни тумори)
 28. Клиничка патека за фрактура на зигоматична коска