Клинички патеки – ЈЗУ УК ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

1. Карцином на дојка
2. Карцином на бел дроб
3. Варикозни вени

Остави коментар