Клинички патеки – ЈЗУ ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА

Урологија:

 1. Клиничка патека за дијагноза Uroinfectio
 2. Клиничка патека за дијагноза Acuten scrotum
 3. Клиничка патека за дијагноза BPH,RUC TUR prostatae
 4. Клиничка патека за дијагноза BPH,RUC
 5. Клиничка патека за дијагноза Calculosis ves urin Litotripsio calculi ves urin
 6. Клиничка патека за дијагноза calculus renis et uretheris
 7. Клиничка патека за дијагноза Colica renalis
 8. Клиничка патека за дијагноза Haematuria – konzervativno
 9. Клиничка патека за дијагноза Haematuria
 10. Клиничка патека за дијагноза Hydrocoellectomia
 11. Клиничка патека за дијагноза Hydronephrosis,calculus uretheris et renis URS
 12. Клиничка патека за дијагноза Hydronrphrosis
 13. Клиничка патека за дијагноза Leukoplakija-EKT,biopsio
 14. Клиничка патека за дијагноза Neo prostatae
 15. Клиничка патека за дијагноза Nephrectomia simplex
 16. Клиничка патека за дијагноза Orhidectomia
 17. Клиничка патека за дијагноза Orhidofuniculoectomia
 18. Клиничка патека за дијагноза Orhiepididimitis ac
 19. Клиничка патека за дијагноза Phymosis Circumcizio
 20. Клиничка патека за дијагноза Prostatitis acuta
 21. Клиничка патека за дијагноза Pyelolithotomia
 22. Клиничка патека за дијагноза Retentio testis Orhidopexio testis
 23. Клиничка патека за дијагноза Retentio testis Orhidopexio
 24. Клиничка патека за дијагноза Sondage uretheris cum JJ sonda Calculus uretheris et renis
 25. Клиничка патека за дијагноза Strictura urethrae
 26. Клиничка патека за дијагноза Torsio testis detorsio
 27. Клиничка патека за дијагноза TU ves urin konzervativen
 28. Клиничка патека за дијагноза TU ves urin TUR tu ves urin
 29. Клиничка патека за дијагноза Urethelolithotomia

 

Нефрологија:

 1. Клиничка патека за дијагноза Анемија
 2. Клиничка патека за дијагноза за Артериска Хипертензија
 3. Клиничка патека за започнување на лекување со хемодијализа
 4. Клиничка патека за компликации за васкуларни пристапи
 5. Клиничка патека за обезбедување васкуларен пристап
 6. Клиничка патека за хронична бубрежна болест