Клинички патеки-ЈЗУ Завод за Превенција, лекување и рехабилитација на Кардиоваскуларни заболувања – Охрид