Клинички патеки – Општи болници

ЈЗУ Општа Болница “Д-р Ферид Мурад” Гостивар
ЈЗУ Општа Болница – Куманово
ЈЗУ Општа Болница – Охрид
ЈЗУ Општа Болница – Прилеп
ЈЗУ Општа Болница – Струга
ЈЗУ Општа болница – Велес
ЈЗУ Општа болница – Гевгелија
ЈЗУ Општа болница – Дебар
ЈЗУ Општа болница – Кавадарци
ЈЗУ Општа болница – Кичево
ЈЗУ Општа болница – Кочани
ЈЗУ Општа болница – Струмица
Градска општа болница 8-ми Септември

Остави коментар