ОФТАЛМОЛОГИЈА

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Болка во окото и околу него
 2. Глауком
 3. Иридоциклитис
 4. Катаракта
 5. Конјунктивитис
 6. Корнеални улцерации и кератитис
 7. Оклузија на централна ретинална артерија
 8. Повреди на очните капаци, пресептален целулитис и орбитален целулитис
 9. Проблеми со очите кај корисници на контактни леќи
 10. Птеригиум
 11. Темпорален (гигантоклеточен) артеритис и полимијалгија ревматика
 12. Тромбоза на ретинална вена
 13. Фотофталмија
 14. Хеморагија во стаклестото тело
 15. Хордеолум и халазион
 16. Ново упатство Еписклеритис
 17. Ново упатство Оштетен вид
 18. Ново упатство Птоза
 19. Ново упатство Транзиторна глобална амнезија (ТГА)
 20. Ново упатство Хеморагија во стаклестото тело (Витреална хеморагија)
 21. Ново упатство Блефаритис

Преземи ги упатствата од областa ОФТАЛМОЛОГИЈА, на овој линк (заклучно со реден број 15)

Преземи ги сите нови упатства од областa ОФТАЛМОЛОГИЈА, на овој линк – Ноември 2015 година

Остави коментар