ОНКОЛОГИЈА

 1. НЕСЕМИНОМСКИ ТУМОРИ НА ТЕСТИС
 2. ДИЈАГНОСТИКА, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА РАКОТ НА НАЗОФАРИНКСОТ
 3. РАК НА ДОЈКА
 4. СЕМИНОМСКИ ТУМОРИ НА ТЕСТИС
 5. СИТНОКЛЕТОЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ
 6. ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА КАРЦИНОМ НА ЖЕЛУДНИКОТ
 7. ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА МЕТАСТАТСКИ КАРЦИНОМ НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО
 8. КАРЦИНОМ НА БУБРЕГОТ
 9. ДИЈАГНОСТИКА, АДЈУВАНТЕН ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА РАКОТ НА ДЕБЕЛОТО ЦРЕВО
 10. ЕНДОМЕТРИЈАЛЕН КАРЦИНОМ
 11. ЕПИТЕЛИЈАЛЕН ОВАРИЈАЛЕН КАРЦИНОМ
 12. ДИЈАГНОСТИКА, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА ПЛАНОЦЕЛУЛАРНИТЕ КАРЦИНОМИ НА ГЛАВАТА И НА ВРАТОТ
 13. КАРЦИНОМ НА ГРЛОТО НА МАТКАТА
 14. КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА
 15. МАЛИГНЕН ПЛЕВРАЛЕН МЕЗОТЕЛИОМ (МПМ)
 16. ТУМОРИ НА ПРЕОДНИОТ ЕПИТЕЛ НА МОЧНИОТ МЕУР
 17. ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ КАЈ МЕКОТКИВНИ САРКОМИ И ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЕН СТРОМАЛЕН ТУМОР (ГИСТ) – НОВ ТЕКСТ
 18. ДИЈАГНОЗА, ТРЕТМАН И СЛЕДЕЊЕ НА МАЛИГЕН МЕЛАНОМ – НОВ ТЕКСТ
 19. НЕМИКРОЦЕЛУЛАРЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Остави коментар