ПРЕЗЕНТАЦИИ – Градска општа болница 8-ми Септември

 1. Ангела Петрова 2014
 2. Билјана Ѓеоргиевска 2014
 3. Бошковска Лакица 2014
 4. Весна Марчевска 2014
 5. Весна Станчевска 2014
 6. Владимир Миновски 2014
 7. Гордана Илијоска 2014
 8. Евгенија Лазова 2014
 9. Елена Стојановска-Ангеловски 2014
 10. Елзина Тутиќ 2014
 11. Ивана Михајлова 2014
 12. Илиевска Ивана 2014
 13. Кристина Парталовска 2014
 14. Љубинка Спиркоска 2014
 15. Маја Ѓорѓиевска-Ристова 2014
 16. Светлана Матевска 2014
 17. Силвана Ѓурчиновска 2014
 18. Филис Јусуфи 2014
 19. Флурие Ибраими 2014
 20. Ана Кедева Петрова 2015
 21. Бисерка Стојаноска 2015
 22. Димитрова Галина 2015
 23. Ирена Ефтимовска Рогач 2015
 24. Maja Георгиевска Ристова 2015
 25. Патриција Каламарас 2015
 26. Самир Ал-Барагони 2015
 27. Славица Николовска Чалческа 2015
 28. Снежана Смилеска 2015
 29. Тони Крстев 2015
 30. Флypиje Ибраими 2015
 31. Галина Димитрова 2016
 32. Гордана Илијоска 2016
 33. Елена Стојановска Ангеловски 2016
 34. Илија Здравков 2016
 35. Љубица Ковачевиќ 2016
 36. Марија Перовска 2016
 37. Самир Ал-Барагони 2016
 38. Сашо Илијески 2016
 39. Соња Аврамовска 2016

Остави коментар