ПРЕЗЕНТАЦИИ – СБ за Белодробни заболувања и туберкулоза – Јасеново