ПРЕЗЕНТАЦИИ – УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ЈЗУ УК ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ
ЈЗУ УК ЗА КАРДИОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА КАРДИОХИРУРГИЈА
ЈЗУ УК ЗА НЕВРОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА
ЈЗУ УК ЗА НЕФРОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ
ЈЗУ УК ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ПСИХИЈАТРИЈА
ЈЗУ УК ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА РАДИОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА РАДИОТЕРАПИЈА И ОНКОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ТОАРИЛУЦ
ЈЗУ УК ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА
ЈЗУ УК ЗА УВО, НОС И ГРЛО
ЈЗУ УК ЗА УРОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА
ЈЗУ УК ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
ЈЗУ УК ЗА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ – МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
ЈЗУ УК ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ
ЈЗУ УК ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН
ПЕТ Центар

Остави коментар