Ревматологија

 1. Холестеролна емболизација
 2. Мешана сврзноткивна болест
 3. Јерсиниоза во инфектологија и ревматологија
 4. Антималарици во терапијата на ревматските заболувања
 5. Ревматиоден артритис со ауротиомалат
 6. Терапија на ревматските болести со циклоспорин
 7. Фармаколошки кортикостероиден третман
 8. МЕШАНА СВРЗНОТКИВНА БОЛЕСТ (MCTD)
 9. ЈУВЕНИЛЕН ИДИОПАТСКИ АРТРИТИС (ЈУВЕНИЛЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС)
 10. КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ЗГЛОБНО ВОСПАЛЕНИЕ ВО ПРИМАРНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 11. ЛОКАЛНИ ИНЈЕКЦИИ НА КОРТИКОСТЕРОИДИ ВО МЕКИТЕ ТКИВА И ВО ЗГЛОБОВИТЕ
 12. МЕТОТРЕКСАТ ВО ТРЕТМАН НА РЕВМАТСКИТЕ ЗАБОЛУВАЊА
 13. ПСОРИЈАТИЧНА АРТРОПАТИЈА
 14. РЕАКТИВЕН АРТРИТИС
 15. РЕЈНО ФЕНОМЕН И АКРОЦИЈАНОЗА
 16. СИНДРОМ НА СУВИ ОЧИ
 17. СИСТЕМСКА СКЛЕРОЗА
 18. ЛУПУС ЕРИТЕМАТОЗУС (СЛЕ)
 19. СЈОГРЕНОВ СИНДРОМ
 20. СПЕЦИФИЧНИ СИМПТОМИ И ЗНАЦИ КАЈ ПАЦИЕНТИ СО ВОСПАЛИТЕЛНИ ЗГЛОБНИ БОЛЕСТИ
 21. ТЕМПОРАЛЕН (ГИГАНТОКЛЕТОЧЕН) АРТЕРИТИС И ПОЛИМИЈАЛГИЈА РЕУМАТИКА
 22. ТЕРАПИЈА НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТИС СО ЛЕКОВИ
 23. ГИХТ
 24. ХОЛЕСТЕРОЛНА ЕМБОЛИЗАЦИЈА
 25. ХОНДРОКАЛЦИНОЗА ( ПСЕВДОГИХТ)