Трауматологија

Почитувани корисници, оваа група клинички упаства е група која е сеуште во работен процес. Овие упатства се ажурирани и во овој момент се во процес на лектура, корекции на технички грешки како и обработка на дизајн. Со заврушувањето на овие процеси, клиничките упатства ќе бидат објавени во Службен весник на РМ.