Day: август 6, 2013

Набавка на опрема за новиот Медицински симулациски центар

Министерството за здравство распиша тендер за набавка на опрема за новиот Медицински симулациски центар во вредност од 37 милиони денари. Отворањето на понудите ќе се одржи на 16 септември, а се очекува опремата да пристигне до крајот на годинава.