Day: февруари 28, 2018

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕШКИ ПАРТНЕР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Унапредувањето на третманот на лицата со ХИВ/сида е еден од врвните приоритети на Владата на Република Македонија и Министерството за здравство. Оваа година е значајна, бидејќи државата во целост ги презема обврските за обезбедување терапија за овие лица, кои во претходните години беа потпомогнати со  грант на Глобалниот фонд, информираше министерот за здравство, д-р Венко филипче […]

ДЕН НА РЕТКИ БОЛЕСТИ-ГОДИНАВА ВОВЕДЕНИ ТРИ НОВИ ЛЕКА

Еден од врвните приоритети на Министерството за здравство е континуираното унапредување на третманот на лицата со ретки болести и во таа насока ќе продолжиме да работиме и во иднина. Затоа, годинава воведовме 3 нови лекови во Програмата за ретки болести и тоа: еден нов лек за терапија на Гоше, еден нов лек за терапија на лица […]