Day: јуни 13, 2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ СЕ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Во врска со Програмата за обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери во Република Македонија, Министерството за здравство Ве известува дека Владата на Република Македонија за 2018 година ја донесе Програмата за изменување и дополнување на Програмата за  обезбедување средства за болничко лекување без наплата на учество (партиципација) за пензионери […]

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВА ГРАДСКА БОЛНИЦА

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО објавува КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВА ГРАДСКА БОЛНИЦА на локација во општина Аеродром Министерството за здравство информира дека е распишан Конкурс за избор на Идеен проект за Нова Градска болница на локација во општина Аеродром. Конкурсот ќе се спроведува преку Електронскиот систем за јавни набавки, каде што се објавени […]