Day: јули 16, 2018

ЕВИДЕНТИРАН ПАД НА ДОЕНЕЧКИ МОРТАЛИТЕТ НА ГАК

Мерките кои ги спроведе Владата на Република македонијаи Министерство за здравство во делот на намалување на смртност кај новороденчињата даваат одлични резултати. Во периодот од 01.01 до 31.06.2018 година е евидентиран пад од 6,7% на смртноста кај новороденчињата, во однос на претходната година истиот период. Статистиката вели дека годинава во првите шест месеци имаме 57 починати […]