Day: јули 18, 2018

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ И ДООПРЕМУВАЊЕ НА РОДИЛИШТАТА ВО ДРЖАВАТА

Проценка на постојните капацитети на неколку родилишта низ државата со цел нивно зајакнување со посебен акцент на состојбата со опрема ќе извршат претставници од организацијата „Проект Хоуп“, при што ќе бидат обезбедени стандардни пакети опрема за гинеколошките и педијатриските оддели на Клиничката болница во Тетово и Општата болница во Куманово во вредност од над 200 илјади […]