Day: јули 20, 2018

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ ВО ВРСКА СО ТЕНДЕРОТ ЗА НАБАВКА НА ТЕСТОВИ И РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИСКИ, ИМУНОЛОШКИ, ХЕМАТОЛОШКИ, КОАГУЛАЦИОНИ И ГАСНИ АНАЛИЗИ

Почитувани, На 16.07.2018 во 13.00 часот се отвори тендерот за набавка на Тестови и реагенси за биохемиски, имунолошки, хематолошки, коагулациони и гасни анализи со отстапување на потребната опрема (анализатори) на бесплатно користење за потребите на Јавните здравствени установи во РМ со  оглас бр. 16/2018, во законски рок, а  до крајниот рок за поднесување на понуди […]