Day: август 23, 2018

НА 19.123 ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ИМ СЕ ЗГОЛЕМУВА ОСНОВИЦАТА ЗА ПЛАТА ЗА 5 ОТСТО

Министерот за здравство д-р Венко Филипче денеска одржа прес конференција на која соопшти детали за одлуката на Владата на Република Македонија за Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност, со која ќе бидат зголемени платите на сите здравствени работници […]