Day: октомври 9, 2018

УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ТРЕТМАНОТ НА ЛИЦАТА СО ХИВ Е ЕДЕН ОД ПОЗНАЧАЈНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Унапредувањето на третманот на лицата со ХИВ е еден од позначајните приоритети на Министерството за здравство, а со тоа и на Владата на Република Македонија која годинава ги презема обврските за обезбедување терапија за овие лица, кои во претходните години беа потпомогнати со грант на Глобалниот фонд. За оваа програма, денес пред медиумите говореше и […]