Day: март 5, 2019

СРЕДБА НА МИНИСТЕРОТ ФИЛИПЧЕ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМОРАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕН РЕГИСТАР НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ СО СРЕДНО, ВИШО И ВИСОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче, утрово одржа средба со претставници на Комората на здравствени работници со средно, вишо и високо стручно образование на Република Северна Македонија. Повод за денешната средба на министерот Филипче со претседателката на Комората Виолета Котевска, генералниот секретар Сефедин Алију, претседателот на Одборот на забни техничари Никола Никола Николовски и […]