Day: мај 2, 2019

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОСТАВУВАЊЕ ПОТВРДИ ЗА ВАКЦИНАЛЕН СТАТУС ПРИ УПИС ВО УЧИЛИШНИ И ПРЕДУЧИЛИШНИ УСТАНОВИ

Министерството за здравство ја известува јавноста дека во Службен весник бр. 85 од 30 април 2019 година, се објавени измените и дополнувањата донесени од министерот за труд и социјална политика на правилникот за водење на педагошката документација и евиденција во детска градинка и центар за ран детски развој, со кој сега се прецизира дека при […]