Day: јуни 3, 2019

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА Е ДОНЕСЕН И ОБЈАВЕН ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Новиот Закон за прекинување на бременоста е донесен и објавен во Службен весник под бр.101 од 22.05.2019 година, закон што 8 денови по неговото објавување стапува на сила. Со новиот Закон, се укинуваат постојните административни процедури-бариери, кои го одложуваа спроведувањето на постапката за прекин на бременоста. За првпат, се воведува можноста за прекинување на бременоста […]