Day: јули 16, 2019

ОДЛИЧНО ФУНКЦИОНИРА МОБИЛНИОТ СЕРВИС ЗА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО РЕСЕН, ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ РЕАЛИЗИРАНИ СЕ 472 ПОСЕТИ

Одлично функционира мобилниот сервис за здравствена и социјална заштита во општина Ресен и околните места. За шест месеци реализирани се 472 посети. Одлично функционира мобилниот сервис за здравствена и социјална заштита во општина Ресен и околните места. За шест… Posted by Венко Филипче on Вторник, 16 јули 2019 Сервисот е сместен во Здравствениот дом во Ресен, […]