Day: јули 24, 2019

СОБРАНИЕТО ГИ УСВОИ ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА МЕДИЦИНСКИОТ КАДАР

Министерството за здравство ја информира јавноста дека Собранието на Република Северна Македонија ги усвои измените и дополнувањата на Законот за здравствена заштита. Со усвоените дополнувања, се бришат одредбите од Законот за здравствена заштита кои се однесуваат на полагањето на испит за директор на здравствена установа, од причина што со полагањето на предвидениот испит за директор […]

ПАТРОНАЖНИТЕ СЕСТРИ СЕ КЛУЧНИ – ПРЕКУ ОБУКИ И ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА РАБОТА ГО ЗАЈАКНУВАМЕ НИВНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ПОДОБРА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРЕВЕНЦИЈА И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Здружението на медицински сестри, техничари и акушерки со поддршка од Министерството за здравство и УНИЦЕФ, денеска, одржаа работен состанок на кој патронажните сестри, директори на здравствени домови, претставници на Министерството и здравствени експерти дисктутираа како целосно да се искористи потенцијалот на патронажните сестри за подобра идентификација, превенција и подобрување на здравјето на населението. Патронажните сестри […]

ОПШТАТА БОЛНИЦА ВО ПРИЛЕП ДОБИ ДОНАЦИЈА АМБУЛАНТНО ВОЗИЛО ОД ТИКА

Општата болница „Борка Талески“ во Прилеп денеска доби донација – амбулантно возило. Станува збор за донација обезбедена од турската агенција за соработка и развој – ТИКА.  Министерот за здравство, доц. д-р Венко Филипче се заблагодари за возилото за транспорт на пациенти, со кое се зајакнуваат капацитите во болницата и се подобруваат здравствените услови и услуги. […]