Day: август 7, 2019

ПОЧНАТА ПОСТАПКАТА ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗГРАДБА НОВ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НА ГРИНФИЛД ЛОКАЦИЈА ПО МОДЕЛ „КЛУЧ НА РАКА” СО ПОДДРШКА ПРИ МЕНАЏИРАЊЕ НА ПРОЕКТ

Ве известуваме дека Министерството за здравство во текот на вчерашниот ден на Електонскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН) ја почна постапката за јавна набавка за изградба на нов универзитетски клинички центар на greenfield локација по модел „клуч на рака” со поддршка при менаџирање на проектот. Министерството за здравство со пристапување кон реализација и изградба на […]