Day: октомври 2, 2019

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ И НА УЛОГАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ И ЦЕНТРИТЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Претставници од Министерство за здравство, Институтот за јавно здравје, Центрите за јавно здравје учествуваат на работилница на тема – Зајакнување на јавното здравје и на улогата на националниот Институт за јавно здравје, Центрите за јавно здравје. На оваа работилница свое учество имаат и претставници од Светската здравствена организација, со чија поддршка и се реализира оваа […]