Day: октомври 10, 2019

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО СО ПОДДРШКА НА ХЕРА И УНФПА ГО РЕАЛИЗИРА ПРЕЗЕНТИРАЊЕТО И ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ И МОНИТОРИНГОТ ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ЗА АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА СРЗ 2018-2020

Министерството за здравство со поддршка на ХЕРА и УНФПА го реализира презентирањето и верификацијата на Извештајот и мониторингот за сексуално и репродуктивно здравје за Акцискиот план за СРЗ 2018-2020, усвоен на Владата на Северна Република Македонија. На овој консултативен состанок беа презентирани досегашните резултати од спроведување на активностите во период од 2018-2020. Токму овој вид […]

ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИ ДЕН ПОСВЕТЕН НА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ

Притисокот што го налага новиот начин на живот,  посебно по појавата на социјалните медиуми создава основа за развој на депресија особено кај младите на возраст од 15 до 24 години. Ова е пораката на докторите од Универзитетска клиника за психијатрија–Скопје по повод одбележување Светски ден посветен на менталното здравје. -Од исклучителна важност е раното детектирање на […]

ВТОР РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА ПРОМОЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН И ТУРЦИЈА

Во рамки на вториот регионален форум за промоција и имплементација на Истанбулската конвенција во земјите од Западен Балкан и Турција, кој се одржува во Тирана (9-10 октомври), учествува претставничката од Министерството за здравство и координатор за еднакви можности, Нермина Факовиќ . На овој форум, земјите кои ја ратификувале Истанбулската конвенција ги споделуваат своите достигнувања во оваа […]