Day: декември 22, 2019

БУЏЕТОТ ЗА РЕТКИТЕ БОЛЕСТИ Е ДУПЛИРАН, ВО 2020 ПРЕДВИДЕНО Е ДА ИЗНЕСУВА 527 МИЛИОНИ ДЕНАРИ, ВО 2017 ИЗНЕСУВАЛ 213 МИЛИОНИ ДЕНАРИ

Министерството за здравство води вистинска грижа за пациентите со ретки болести. Покрај воведувањето на новите лекови и овозможувањето на потребната терапија за пациентите, воспоставувањето на електронски регистар за оваа група на пациенти, исто така во континуитет се зголемува и буџетот за ретките болести. Во 2020 година, предлог-буџетот за ретките болести е дуплиран и предвидено е […]