Day: јануари 4, 2020

НАПРАВИВМЕ РЕКОРДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ, ПРОДОЛЖУВАМЕ ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВО ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ

Квалификуван и мотивиран медицински кадар е еден од основните предуслови за квалитетно здравство. Во изминатиот период направени се сериозни вложувања во човечкиот капитал. За период од две години, дадени се повеќе од 5000 согласности за вработувања во јавното здравство. За најмалку 10% е зголемен капацитетот со човечки капитал во секоја јавно-здравствена установа. Направено е рекордно […]