Day: октомври 9, 2020

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА РАНГИРАНА МЕЃУ ПРВИТЕ ТРИ ЗЕМЈИ ВО СВЕТОТ СО НАЈГОЛЕМ ПАД НА СТАПКАТА НА МРТВОРОДЕНИ ДЕЦА

Министерството за здравство информира дека според најновиот извештај на УНИЦЕФ, Република Северна Македонија е меѓу првите три земји во светот со најголем пад на стапката на мртвородени деца во периодот меѓу 2000 и 2019 година. Анализата на податоците покажува дека стапката на мртвородени деца во Северна Македонија се намалила од 10,8 мртвородени, на вкупно 1.000 […]