Day: јануари 3, 2022

НА КЛИНИКАТА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА ЗАВРШИ ИНСТАЛАЦИЈАТА И ОБУКАТА ЗА РАБОТА НА НОВИОТ ПРОТОЧЕН ЦИТОМЕТАР

На Клиниката за хематологија заврши инсталацијата и обуката за работа на новиот проточен цитометар. Набавката на новиот апарат ќе ја унапреди и осовремени работата и ќе овозможи адекватно да се одговори на секојдневно зголемениот обем на работа. Лабораторијата за имунолошки анализи на Клиниката е единствена од овој вид во нашата држава и во неа се […]