Day: јуни 3, 2022

ЕКСПЕРТСКА МИСИЈА НА СЗО ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПОДГОТВЕНОСТ И ОДГОВОР НА ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ

Експерти од главната канцеларија на Светската здравствена организација (СЗО) и од балканскиот центар за вонредни состојби на СЗО спроведоа техничка мисија во периодот од 31 мај до 2 јуни, 2022 година, како дел од континуираната соработка со здраствените власти за зајакнување на системот за подготвеност и одговор на јавноздравствени вонредни состојби, вклучувајќи ја и контролата […]