Day: јуни 5, 2023

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИ – НОВИНА ПРОМОВИРАНА ДЕНЕС ВО РОДИЛИШТЕТО ВО ЧАИР

Малиот Трим, роден во Специјалната болница за гинекологија и акушерство – Чаир е првото новороденче кое доби електронски извод од матичната книга на родени.Оваа новина е промовирана денеска при посетата на министерот за здравство, д-р Фатмир Меџити на родилиштето во Чаир.На овој начин, се олеснува постапката за издавање извод на родени и се овозможува родителите […]